kb-statuetka-e-commerce

WSPIERAMY ROZWÓJ

Doceniamy i nagradzamy kobiety prowadzące własne firmy oraz pracujące na etacie za wkład w rozwój sektora gospodarki cyfrowej i e-commerce w Polsce

kb-statuetka-e-commerce

Konkurs i Gala wręczenia nagród
"Kobieta e-commerce 2022"

Najważniejsze wyróżnienie dla kobiet angażujących się w branżę e-commerce

Ideą konkursu jest docenienie i podkreślenie wkładu przedsiębiorczych kobiet w rozwój sektora gospodarki cyfrowej, w tym handlu internetowego w Polsce. Plebiscyt dedykowany jest właścicielkom małych i średnich firm oraz kobietom pracującym na etacie, które zajmują się działaniami związanymi z e-commerce, nowymi technologiami oraz e-marketingiem.

Branża e-commerce rozwija się w Polsce bardzo szybko i wiąże się też z wieloma wyzwaniami. Często wymaga wyjątkowego podejścia, kreatywności, znajomości technologii, zdolności przywódczych i jednocześnie analitycznego myślenia, a także dostrzegania trendów i przewidywania przyszłości. Konkurencyjność na rynku jest niezwykle wysoka, a oczekiwania wobec osób zajmujących się e-biznesem nieprawdopodobnie wysokie.

 • Chcemy wyróżniać i nagradzać przedsiębiorcze kobiety za ich dotychczasowe osiągnięcia, zaangażowanie i wkład w rozwój e-commerce
 • Będziemy promować ich pomysły, działalność i zapraszać do dyskusji jako mentorki, aby ich wiedza i doświadczenia mogły przyczyniać się do rozwoju innych
 • Chcemy, aby historie kobiet e-commerce były inspiracją dla tych kobiet, które marzą o karierze w e-commerce lub o swojej firmie działającej w obszarze e-biznesu
 • To plebiscyt, w którym Jury i jednocześnie społeczeństwo poprzez głosowanie nagradza za zaangażowanie i przedsiębiorczość w rozwoju handlu online

Kategorie Konkursowe

W Konkursie przyznawane są nagrody w kilku kategoriach w zależności od obszaru, w którym nominowane kobiety najbardziej przyczyniły się do rozwoju branży e-commerce. Wysyłając zgłoszenie należy wybrać odpowiednią kategorię Konkursową. 

01-the-best-sklep-internetowy
KATEGORIA I
NAJLEPSZY SKLEP INTERNETOWY
allegro

Dla kobiet zajmujących się prowadzeniem własnego lub firmowego sklepu internetowego pracując na etacie. Panie, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy wykazały się szczególną aktywnością i sukcesami. Poradziły sobie w okresie pandemii, przystosowały się do zmian jakie zaszły wokół nas. Znane z pasji do przedsiębiorczości i e-commerce. Nie ma znaczenia wielkość sklepu i obroty.

Kryteria oceny:
Przedsiębiorczość, prezentacja sklepu internetowego lub sprzedaży usług przez Internet, osiągnięcia, kreatywny opis prowadzonego handlu online.

tech
KATEGORIA II
TECHNOLOGIA DLA E-COMMERCE
accenture

Kategoria dedykowana dla kobiet zajmujących wdrożeniami lub optymalizacją sklepów internetowych. Zajmujących się wprowadzeniem różnego typu narzędzi i aplikacji wspierających rozwój sprzedaży online. Dla kobiet, które wdrażają rozwiązania sprzedażowe, logistyczne, płatnicze lub modele biznesowe w e-commerce.

Kryteria oceny:
Użyteczność narzędzia, dowody wprowadzenia lub wdrożenia z sukcesem do przykładowego e-biznesu.

the best emarketing
KATEGORIA III
NAJLEPSZY E-MARKETING
ceneo

Dla kobiet pasjonatek marketingu, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy wymyśliły, zaplanowały i zrealizowały efektywną i ciekawą kampanię online. Nie ma znaczenia budżet ani wielkość firmy. Nominowane mogą być właścicielki firm oraz kobiety pracujące na etacie. Kampania, która pomogła zwiększyć widoczność firmy w Internecie oraz zwiększyła sprzedaż.

Kryteria oceny:
Prezentacja kampanii. Kreatywność i udowodnione efekty kampanii, które przyczyniły się do lepszych wyniki dla e-biznesu.

01-nowa-usluga-ecommerce-kategoria
KATEGORIA IV
NOWA USŁUGA w E-COMMERCE
inspiro-top

Tytuł i nagroda mogą zostać przyznane kobiecie, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy rozpoczęła lub rozwinęła sprzedaż usług online. Do kategorii brane są pod uwagę właścicielki firm oraz kobiety pracujące na etacie. Nie ma znaczenia wielkość i przychody firmy. Liczy się odwaga, przedsiębiorczość, determinacja, innowacyjność w e-commerce.

Kryteria oceny:
Opis usługi. Innowacyjność oferty, jakość prezentacji usługi online, łatwość zawarcia transakcji.

najlepsza mama ecommerce
KATEGORIA V
PRZEDSIĘBIORCZA MAMA w E-COMMERCE
home-pl

Dla przedsiębiorczych kobiet, które łączą opiekę nad dziećmi (0-6lat) z pracą online. Dla kobiet, które znane są z pracowitości i pasji do aktywności. Kobiety, które w okresie wczesnego macierzyństwa świetnie radziły lub radzą sobie jednocześnie z wychowaniem dzieci, jak i działalnością zawodową prowadzoną w internecie. 

Kryteria oceny:
Opinie otoczenia, argumentacja nominacji i opis pracy wykonywanej w okresie wychowywania dzieci do 6 roku życia.

odpowiedzialny ecommerce
KATEGORIA VI
ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE
modivo

Kobieta, znana z pasji do przedsiębiorczości i jednocześnie zachowania równowagi w środowisku. Posiadająca duże chęci i pomysły na wsparcie ekologii poprzez wdrażanie lub promowanie działań pozwalających na prowadzenie zrównoważonego biznesu online. Jej zaangażowanie pozytywnie wpływa na gospodarkę i środowisko. 

Kryteria oceny:
Widoczne zaangażowanie, proekologiczne dotychczasowe lub trwające działania, które rozpoczęte były w okresie ostatnich 12 miesięcy.

01-the-best-inluencer
KATEGORIA VII
THE BEST INFLUENCER FOR E-COMMERCE

Dla kobiet Influencerek, które kreują trendy, wpływając na decyzje zakupowe setek tysięcy Polaków za pośrednictwem swoich kanałów społecznościowych m.in. Instagram, Facebook, Youtube, Snapchat, Tik Tok, blog. Kobiety, które efektywnie i atrakcyjnie promują na swoich profilach w social mediach różne produkty lub usługi.

Kryterium oceny:
Aktywna promocja i sprzedaż produktów poprzez social media. Posiadanie minimum jednego konta w social media przez 12 miesięcy. Kreatywność, zasięg postów i wskaźniki zaangażowania.

best startup
KATEGORIA VIII
NAJLEPSZY START-UP E-COMMERCE
przelewy-top-v3

Dla kobiet, które w ostatnich 2 latach rozpoczęły działalność w formie prowadzenia własnego sklepu internetowego (platformy do sprzedaży online) lub pracują w nowym start-up-owym e-commerce. Dla przedsiębiorczych kobiet, które z widocznymi sukcesami i dużym zaangażowaniem rozwijają sklep internetowy.

Kryteria oceny:
E-sklep lub platforma do zamawiania online, istniejąca już na rynku. Wyróżnia się oryginalnością usługi/produktu. Posiada intuicyjną, atrakcyjną graficznie szatę graficzną i osiąga dynamiczne wyniki sprzedażowe i marketingowe.

KATEGORIA IX
INNOWACJA E-COMMERCE
logo-InPost-Kobiety-e-biznesu

Kategoria, w której wyróżniamy kobiety z innowacyjnym podejściem do handlu internetowego. Dla kobiet, które wymyśliły lub są na etapie tworzenia nowatorskich rozwiązań. Wprowadziły innowacje w sklepach internetowych lub w pomysłowy sposób pomagają rozwijać branżę e-commerce. Kobiety, które w oczach Jury okazały się najbardziej wizjonerskimi i pomysłowymi.

Kryteria wyboru:
Innowacyjność, kreatywność, out of the box działanie. Innowacja może być dopiero w fazie projektowania (wówczas należy przedstawić pomysł).

01-wybor-internautow
NAGRODA INTERNAUTÓW
logo-fundacja-kobiety-e-biznesu

Statuetka i nagroda finansowa przyznawana dla kobiet wybranych w ogólnopolskim głosowaniu Internautów Głosowanie odbywa się na stronie www.kobietecommerce.pl. Nagroda udzielona jest kobiecie, która uzyska największy udział głosów Internautów. W głosowaniu biorą udział wszystkie kobiety, które uzyskały nominacje i mają publiczne profile na stronie Konkursu.

GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW OD 18 marca 2022
Największa ilość oddanych głosów przez Internautów. Wartość podawana jest jako najwyższy % udział w ilości oddanych wszystkich głosów.
*zasady głosowania w regulaminie

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 • W Konkursie, pod warunkiem nominacji i dokonania zgłoszenia zgodnie z Regulaminem, mogą uczestniczyć kobiety, które wspierają rozwój branży e-commerce, niezależnie od formy prawnej prowadzonej własnej działalności, lub zajmowanego stanowiska w firmie. Mogą to być właścicielki firm, kobiety zatrudnione na umowę o pracę lub innego typu kontrakt, (dalej: Uczestniczki).
 • Uczestniczką będącą osobą fizyczną może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne
 • Uczestniczka może dokonać zgłoszenia nominacji samodzielnie poprzez formularz „Zgłoś się” lub być nominowana przez osobę trzecią poprzez formularz „Nominuj”
 • Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie jednego z dwóch formularzy na stronie www.kobietaecommerce.pl oraz wysłanie drogą online do Organizatora.
 • Zgłoszenie samodzielne powinno zawierać zdjęcie Uczestniczki oraz autorski opis osiągnięć Uczestniczki. Szczegółowy opis i kryteria wyboru Laureatek zawarte są w regulaminie Konkursu.
 • Zgłoszenie nominacji przez osobę trzecią wymaga potwierdzenia i uzupełnienia formularza przez osobą nominowaną w zgłoszeniu.
 • Zgłoszenia wymagają akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.
 • Jedna osoba fizyczna może zostać zgłoszona w maksymalnie 2 (dwóch) kategoriach Konkursowych
 • Udział w Konkursie wymaga dokonania zgłoszenia do dnia 10 marca 2022 roku do godz. 23.59.
 • Uczestniczki mogą być również zgłaszane przez członków Jury Konkursu i przedstawicieli partnerów Konkursu.
 • Uczestniczkami nie mogą być Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Organizatora, członek Jury Konkursu, osoba zaangażowana w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, osoba współpracująca z Organizatorem, osoba, która jest powiązana z Organizatorem w innych spółkach zależnych.
 • Spośród zgłoszeń wybranych zostanie max 10 nominacji kobiet do otrzymania nagród w każdej kategorii
 • Spośród wszystkich nominowanych kandydatek w drodze głosowania zostanie wyłoniona Laureatka Nagrody Internautów
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do udziału w Gali Konkursu w przypadku, gdy dana Uczestniczka zakwalifikuje się do grona Laureatek nagrody.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

*Szczegółowe zasady i forma wyboru Laureatek nagród opisane są w regulaminie.

Ważne daty

a1
10 marca 2022 r.

do godz. 23:59 przyjmowanie zgłoszeń i nominacji poprzez Formularze online

18 marca 2022 r.

opublikowanie na www.kobietecommerce.pl nominowanych Uczestniczek we kategoriach konkursu

od 18 marca 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r.

głosowanie Internautów, spośród nominowanych Kandydatki do nagrody Internautów

11-12 kwietnia 2022 r.

obrady Jury, wyłonienie Laureatek w poszczególnych kategoriach Konkursu i głosowaniu Internautów

21 kwietnia 2022 r.

ogłoszenie Laureatek Konkursu oraz  Gala Finałowa Konkursu

Gala

Gala przyznania tytułów i wręczenia statuetek, którą  poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizji Polsat Katarzyna Zdanowicz, odbyła się 21.04.2022 r. w niesamowitym, pełnym historii PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE.

Podczas Gali odbył się panel dyskusyjny poświęcony trendom w e-commerce, kótry poprowadziła Dorota Bachman. Wzięli w nim udział eksperci i liderzy rynku: Aleksandra Szol Dyrektor E-commerce MODIVO i Dyrektor Marketingu MODIVO, Marta Mikliszańska Head of Public Affairs & Sustainability Allegro, Krzysztof Ślęczka Head of Digital Commerce for Retail and CG&S, Accenture oraz Radosław Tyszko Sales Departament Director Ceneo.

Materiały promocyjne

Pomóż nam zwiększyć zasięg Konkursu i dotrzeć do nowych odbiorców. Materiały do pobrania i wykorzystania w celach informacyjnych oraz promocyjnch Konkursu

Przewiń do góry